AGENTÚRA MJ Sound&Light

MJ Sound&Light pozostáva z obchodu a služieb v oblasti svetelnej a zvukovej techniky, pevných inštalácií, profesionálnych ozvučení a osvetlení rôznych typov akcií. Produkujeme a technicky zabezpečujeme širokú škálu kultúrnych a spoločenských podujatí.